ZÁKLADY

Základy mohou být realizovány pomocí betonových patek nebo zemních vrutů:

Betonové patky

Počet betonových patek určuje velikost modulu. Například u typového domu M‑12 je optimální připravit 12 betonových patek. Betonuje se do nezámrzné hloubky (mezi 800 mm a 1000 mm, dle typu půdy), úhlopříčka je počítána okolo 400 mm. Patky je nutno připravit pečlivě a dát si pozor, aby byly skutečně ve stejné výšce a vodorovně, aby na nich dům rovnoměrně ležel.

Mezi jednotlivými patkami doporučujeme položit textilii bránící růstu trávy a na ni nasypat něco, co bude lahodit Vašemu oku (např. dekorativní oblázky, kačírek, apod.).

Zemní vruty

Tuto variantu považujeme za optimální. Zemních vrutů je potřeba přibližně stejný počet jako betonových patek.

Zemní vruty však mají několik předností: zavrtáno je i se zaměřením během hodiny, je možno je okamžitě zatížit. Vruty jsou zavrtány s mnohem větší přesností a domek tak na vrutech leží naprosto rovnoměrně. Také je lze snadno přemístit. V případě, že se rozhodnete domek z pozemku přestěhovat, je možno kdykoli objednat jeřáb, domek nadzvednout, vruty vyšroubovat a zavrtat na jiném místě a domek na ně opět postavit.

error: Content is protected !!