SKLADBA KONSTRUKCÍ

Průřez podlahou


Průřez střechou

Průřez obvodovou zdí

Průřez vnitřní příčkou

error: Content is protected !!